InterConsult21 Global B2B


English

 

Vilkår for Services

 

1. Virksomhedsomfang og Globalisering

2. Begrænsede Annonceringspladser

3. Levering af Pakke (Service) - Bestillingskøb

4. Hvad koster InterConsult21s VUCCC Koncept?

5. Abonnementsvilkår for InterConsult21

6. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

7. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

8. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

9. Betaling

10. BETALINGSBETINGELSER

 

11. Tilbagebetaling - Fortrydelsesret

12. Udvidet Fortrydelsesfristen

13. Udtrykkeligt Samtykke påbegynder arbejde

14. Automatisk Fornyelsespolitik - Kreditkort Ordrer 

15. Afbestillingsregler (Europa)

16. Ophør

17. Kundens Data

18. Forespørgsel / Reklamation

19. Aftale

20. Vilkårsændringer

 

 

InterConsult21 ejer og driver AAAGB, Glooobi, Global Business-2-Business, “World Class Company”, “World Class City” og “World Class Services” og tilhørende hjemmesider.
InterConsult21, herefter Første Part, og Kunden, herefter Anden Part, er enige om følgende vilkår:
 

Anden Part køber annonceplads på InterConsult21s hjemmesider. Hvert område er defineret af pixels.

Anden Part må placere deres annoncer hvor som helst i verden, på hvilket som helst sprog, for den tilgængelige kernevirksomhed af InterConsult21. Reklamematerialer burde være i tekst, html, billede, videoer eller dokument format. Anden Part er fuldt ansvarlig for alle indleverede materialer.

Anden
Part er ansvarlig for at oversætte reklamemateriale til det lokale sprog for det valgte marked, hvis dette ønskes. Første Part kan eventuelt bistå med at finde professionelle oversættere.

Anden Part kan levere nyheder relateret til deres virksomhed, til deres eget land, eller til et vilkårligt land i verden på engelsk eller andre sprog, efter godkendelse af en statsautoriseret translatør.

Første Part er ansvarlig for at udvikle, vedligeholde og opdatere al software og alle hjemmesider, samt uploadning af kundedata, efter fastlæggelse af InterConsult21.

1. Virksomhedsomfang og Globalisering:

Først Part målretter behovene for de tilgængelige kerneforretningstjenester, nationale oplysninger og bidrager til globaliseringsindsatsen gennem Verdensklasse Firmaer. Første Part vil ikke acceptere noget reklamemateriale der skader kerneforretningestjenester, national information eller globaliseringsindsatsen. Første Part forbeholder sig retten til at annullere denne aftale, skulle der opstå tvivl om kundens anvendelsesområde .

2. Begrænsede Annonceringspladser:

Første Part er forpligtet til ikke at øge antallet af tilgængelige annonceringspladser i nogen kategori. Første Part foretager løbende forbedringer for at maksimere fremmelse af Anden Part.

 

Indhold:

Anden Part er fuldt ud ansvarlig for indholdet af det indleverede materiale og links til sin egen virksomhed. Første Part er ikke ansvarlig for eventuelle materialer indleveret. Anden Part rådes til at opbevare en kopi af alle indsendte materialer, som angivet i vilkår og betingelser. Første Part kan annullere aftalen, hvis der er berettigede klager fra tredjepart.

3.  Levering af Pakke (Service) - Bestillingskøb:

Vores levering af Pakke omfatter online (digital indhold), der ikke leveres på fysisk medium og betegnes som bestillingskøb, idet levering af vores service er special fremstillet til din virksomhed.

Levering sker inden for 15 dage efter registreringen, afsendelse af logo, godkendelse af betaling og udløb af Fortrydelsesfrist.

4. Hvad koster InterConsult21s Integrered Pakker - VUCCC Koncept?
Du kan vælge mellem "Tilføj websted alene" eller en af de tre integrerede Pakker hos InterConsult21.

4.1. Oversigt over levering af "Tilføj websted alene", de integrerede pakker, årlige gebyrer
, Standard Priser og Tilbud i både danske kroner "DKK" og "EURO":

Levering Resumé Første gang Setup Standard Tilbud
      Net Priser pr
år
eksklusiv moms
Net Priser pr
år
eksklusiv moms
Tilføj websted alene   None 375 DKK / 50 EURO Spare 20%
300 DKK / 40 EURO
Pakke I Henvender sig til virksomheder der har behov for registrering i InterConsult21s Business Søge Maskine.
Tilføje din virksomhed til vores B2B søgemaskine.
Adgang fra 239 lande.
Tilføj virksomhedsprofil til din virksomhed.
(Inklusive
9 integrerede funktioner).
600 DKK / 80 EURO 750 DKK / 100 EURO Spare 20% og
Første gang Setup
600 DKK / 80 EURO
Total Spare
56%
Pakke II Pakke I Plus: tilføje din virksomhed til vores 5 Regioner.
(Inklusive
18 integrerede funktioner).
750 DKK / 100 EURO 938 DKK / 125 EURO Spare 20% og
Første gang Setup
750 DKK / 100 EURO
Total Spare
56%
Pakke III Pakke II Plus: Tilføj avancerede funktioner.
(Inklusive
34 integrerede funktioner).
900 DKK / 120 EURO 1125 DKK / 150 EURO Spare 20% og
Første gang Setup
750 DKK / 120 EURO
Total Spare
56%


4.2.
Intensiv Markedsførelse for Pakka III*
Levering sker inden for 15 dage efter accept af InterConsult21’s tilbud.

* Med forbehold for tilgængelighed.

5. Abonnementsvilkår for InterConsult21

InterConsult21 bruger Sikkert betalingssystem

Alle vores betalinger er drevet og gjort gennem førende betalings service. 

Alle oplysninger sendes krypteret (SSL-krypteret).
Vi gemmer ikke dine kortoplysninger, men præsentere dem direkte til vores betalings service, der sikrer, at beløbet trækkes på din konto. Hackere har derfor ingen mulighed for at opfange dine betalingsoplysninger, når den sendes fra din computer til os og videre til vores betalingd service.
Hvis du betaler med et internationalt kreditkort, ved hjælp af vores betalings service "3D Secure" yder systemet en ekstra sikkerhed for dig, der bruger kreditkort. Beløbet debiteres dit kreditkort, når dine bestilte services leveres fra os. Der kan aldrig trækkes et højere beløb end det er godkendt af dig, når du bestiller.

Under revision.

- Betalingsmuligheder

- Information om kreditkort:
Vi accepterer flg. kort:

·         Dankort
·        
VISA/Dankort
·        
VISA
·        
Mastercard

“InterConsult21” anvender en betalings-gateway fra DIBS. Kommunikationen med denne betalingsløsning er testet af PBS og andre kortudstedere og kortindløsere.  Alle kortdata sendes krypteret, så dine oplysninger er sikrede. Hvis vi ikke er i stand til at levere hele pakken, kan vi reducere din betaling til den nye ordretotal. Vi kan derimod ikke øge beløbet, såfremt du ønsker at tilføje en eller flere ydelser.

- Kvittering
leveres til kontoens anført e-mail adressen.

- Nyt kort/Ny konto
Fornyelse / sletning af kortnummer (fx hvis kunden skifter kort).
Hvis du ønsker at ændre kort data, er det nødvendigt at kontakte ”InterConsult21” på e-mail: contact@glooobi.com. E-mailen skal indeholde fulde navn og registrerede e-mail-adresse.

- Mere information om omgående betaling
Du kan vælge at betale direkte via Netbank i disse banker:

·         Nordea

Beløbet overføres direkte til ”InterConsult21 Global B2B” konto med det samme.

Hvis du senere ønsker at annullere bestillingen, er det nødvendigt at kontakte ”InterConsult21” på e-mail:
contact@glooobi.com for at få beløbet refunderet, da dette ikke kan foretages automatisk. E-mailen skal indeholde registreringsnummer og kontonummer, hvortil vi skal tilbageføre pengene.

-
Ophør.

6. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

Nærværende abonnementsvilkår (herefter "Vilkår") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer InterConsul21s Vilkår og betingelser" på bestillingsformularen, ved at anvende Konceptet eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem InterConsult21 Global B2B, CVR-nummer 26762480, Willemoesgade 5, st., 5610 Assens - Danmark (herefter "InterConsult21") og kunden (herefter "Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.


7. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

- Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår. 

- Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage.


- Første faktureringsperiode løber fra levering af bestilt service.


8. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

- Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende InterConsult21 ressourcer og valgte Pakke, der stilles til rådighed online som service. Kunden erhverver ikke Pakkens indhold eller en kopi eller del heraf og opnår ikke ret til at afvikle eller markedsføre InterConsult21s service uden skriftligt accept. 

- I selve Pakkens indhold eller på InterConsult21s hjemmeside findes en oversigt over abonnementstype og valgte ydelser. For enkelte funktioner og ydelser kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår før de kan anvendes.

- Adgangen til at anvende Konceptet gælder udelukkende for Kunden og dennes legal repræsentant. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Konceptet eller som bruger Kundens log in detaljer.

- Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Konceptet til tredjemand.

- Kunden skal sikre, at Konceptet ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade InterConsult21s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

9. Betaling:

Første gang Betaling:
Startes ved registreringen af ​​selskabet og betaling i vores indkøbskurv.
Anden gang Betaling:
Den 1. dag i måneden, der er opstået leveringen plus 1.
Vedvarende Betaling: 1. dag i den måned, der følger den Anden gang Betaling.

(Eksempel 1: Registrering af selskabet og Første gang Betaling: Feb 2, 2015 - per måned.
Levering Måneden: februar 2015.
Anden gang Betaling: 1. april 2015
Vedvarende Betaling: 1. maj 2015).

(Eksempel 1: Registrering af selskabet og Første gang Betaling: Feb 2, 2015 - per år.
Levering Måneden: februar 2015.
Anden gang Betaling: 1. april 2015
Vedvarende Betaling: 1. april 2016).

(Eksempel 2: Registrering af selskabet og Første gang Betaling: 20 februar 2015 - per måned.
Levering Måneden: marts 2015.
Anden gang Betaling: 1. maj 2015
Vedvarende Betaling: 1. juni 2015).

(Eksempel 2: Registrering af selskabet og Første gang Betaling: 20 februar 2015 - per år.
Levering Måneden: marts 2015.
Anden gang Betaling: 1. maj 2015
Vedvarende Betaling: 1. maj 2016).

Dansk Firma betaler moms.

10. BETALINGSBETINGELSER

- Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. 

- Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Konceptet. Adgangen til Konceptet åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre InterConsult21 forinden har ophævet abonnementet. 

- Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af InterConsult21.

- De til enhver tid gældende priser kan findes på InterConsult21s hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og ydelser. Alle priser er ekskl. moms.


11. Tilbagebetaling - Fortrydelsesret:

 

Leveringen af ​​vores integrerede Pakker omfatter online (digital indhold), der ikke leveres på fysisk medium Ordrer gennemgås og behandles individuelt. Hver Medlemskab behandles entydigt og forskelligt.

Dit køb er beskrevet som "
bestillingskøb", med en pakke levering, der er specielt skræddersyet til din virksomhed.

Du har IKKE fortrydelsesret, når du indgår aftaler om:

-
  Varer der er specielt fremstillet til dig - såkaldt bestillingskøb.
-  Fortrydelsesfrist løber fra den dag aftalen blev indgået. *


12. Udvidet Fortrydelsesfristen:


Trods at du har ingen
fortrydelsesret, når du indgå aftaler med os, vi udvidet vores forretning med 14 dages fortrydelses før vi begynder at arbejde med din " bestillingskøb ". Afbestilling af din "bestillingskøb " skal være skriftlig og bruge InterConsult21 Standard fortrydelses formular som vist i dette link.


Afbestilling skal være skriftlig og sendes til InterConsult21 e-mail-kontaktadresse vist i dette link.


Det betyder, at vi kan udskyde vores begynde at arbejde på din "
bestillingskøb" 14 dage frem.


13. Udtrykkeligt Samtykke
påbegynder arbejde:

Hvis du vil have os til at arbejde på "
bestillingskøb ",
før fortrydelsesfristen udløber, skal du sende en kopi af dit udtrykkelige samtykke, og du mister din fortrydelsesret, så snart udførelsen begyndes.


*) Danish Forbrugeraftaleloven trådte i kraft d. 13 / 6-2014.


Reference: Vilkår for Services.

 

14. Automatisk Fornyelsespolitik - Kreditkort Ordrer:

 

Hvis Anden Part betaler med kreditkort (fx Visa eller MasterCard) og har markeret Automatisk Fornyelsesfeltet på ordresiden, vil tjenesten fornyes automatisk, medmindre det tilhørende kreditkort er annulleret. Hvis kontoen fornyes automatisk, vil Anden Part modtage en meddelelse herom.
Anden Part kan opsige serviceaftalen inden
30 dage efter registreringen af ​​automatisk fornyelse.
Opsigelse skal være skriftligt med begrundelse for opsigelsen og skal sendes til InterConsult21s e-mail-kontaktadresse som vist i dette link.

 

15. Afbestillingsregler (Europa)

Abonnement Afbestillingsregler (Europa) Hvis du har tilmeldt dig Auto Betaling og din virksomhed er beliggende i et af de lande, der er anført nedenfor, har du ret til at opsige dit abonnement inden for 14 kalenderdage. Hvis du gør brug af denne ret, refunderer vi abonnementsprisen du har betalt, og din konto vil blive lukket.

Sådan at udøve denne ret:Du skal udøve denne fortrydelsesret ved at sende en skriftlig meddelelse om annullering til InterConsult21s e-mail-kontaktadresse som vist i dette link eller kontakte InterConsult21 skriftligt til Willemoesgade 5, st. Assens 5610, Danmark, og give følgende oplysninger:

· Din konto brugernavn
· Dit land
· At du ønsker at opsige dit abonnement i henhold til denne afbestillingsregler.

Du kan også udøve din fortrydelsesret ved at udfylde denne annullering formular og sende den til os i overensstemmelse med instruktionerne på denne formular.
Du behøver ikke at give en grund til, at du har fortrudt, men vi ville være interesseret i at høre hvorfor.

Hvis du har sendt os denne meddelelse inden for den gældende frist, vil dit abonnement betaling blive tilbagebetalt inden for 14 dage efter din afsendelse af meddelelsen om annulleringen.

Hvis de perioder ovenstående er bortfaldet, kan du stadig annullere automatisk fornyelse på din konto ved at følge disse anvisninger.

Omfattede lande
:

Den 14-dages periode begynder på den dato, du modtager en e-mail, der bekræfter dit abonnement er aktivt.
Denne afbestillingsregler gælder for følgende lande:

Østrig, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Irland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Ungarn, Grækenland, Italien, Polen, Rumænien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Portugal, Sverige, Letland, Malta, Slovenien, Kroatien.

16. OPHØR

- Kunden kan i Konceptet opsige abonnementet, til udgangen af et kalenderkvartal (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).
 
- InterConsult21 kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

17. KUNDENS DATA

- Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Konceptet.


- InterConsult21 forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og InterConsult21 har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.


- InterConsult21 er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse. 

- InterConsult21 kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter InterConsult21s vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

 

18. Forespørgsel / Reklamation:

 

Hvis du har Forespørgsel / Reklamation * om vores service og levering af din "bestillingskøb", skal du følge nedenstående trin:
- Brug vores Kontakt os fra Indkøbskurv: 
    http://www.aaagb.com/ShoppingOC/catalog/contact_us.php?language=da

- Fyld dit fulde navn og e-mail * adresse.
- Ved Forespørgsel box:
    - Type: emnet for forespørgsel (f.eks, regenerering)
    - Skriv din forespørgsel / reklamation tekst
- Klik på Send
- En bekræftelse fremkommer efter afsendelse;
    Din forespørgelse er sendt til butiksejeren.
- Vi vil besvare din e-mail inden for 3 forretnings arbejdsdage.

* For at sende reklamation, skal du bruge din registrerede e-mail-adresse med os.

 

19. Aftale:

Denne aftale betragtes som principielt aftale mellem de to parter. Aftalen kan erstattes med samme vilkår og betingelser.
Denne aftale er gyldig i en måned og kan forlænges, medmindre den opsiges af en part.
Anden Part bør underrette Første Part om opsigelse 1 måned forinden datoen for automatisk fornyelse udløb. Opsigelse skal være skriftlig og sendes til InterConsult21s e-mail-kontaktadresse som vist i dette link.
Første Part bør underrette Anden Part skriftligt via e-mail om eventuel opsigelse senest 2 måneder forinden datoen for automatisk fornyelse udløb.
Alle vilkår og betingelser og afslørede oplysninger fra parterne betragtes som fortrolige.


20. Vilkårsændringer:


InterConsult21 er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på InterConsult21s hjemmeside. InterConsult21 tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden.

Først Part bør underrette den anden part skriftligt via e-mail om eventuelle ændringer, før den er offentliggjort.
Anden part har ret til at opsige aftalen på grund af eventuelle ændringer.


Brug af Konceptet efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår. 


Ophavsret © 2016 af InterConsult21. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.