InterConsult21 Global B2B

English

Vilkår og betingelser
for
Virksomheder / organisationer

på tværs af
Lokale, nationale, og globale grænser.

1. VAREMÆRKER

2. OPHAVSRET OG INTELLEKTUELLE RETTIGHEDER

 
3. FORTROLIGHEDSPOLITIK

3.1. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED


3.2OVERDRAGELSE

4. INGEN VIDERESALG AF SITE

5. ÆNDRINGER AF SIDEN


6. REGISTRERINGSPLIGT

7. BEGRÆNSEDE PLADSER

8. NYHEDER I HVERT LAND


9. UDGIVELSER


10. LINKS OG MARKEDSFØRING AF EN TREDJEPART

11. ADGANGSKODER OG SIKKERHED


12. SUSPENSION OG OPSIGELSESRETTIGHEDER

13. SIKKERHEDSKOPIERING

14. ANSVARSFRASKRIVELSE

15.
BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR

16. DRIFTSSTABILITET

17. Really Simple Syndicates (RSS)

18. Verdensklasse Koncept ”World Class Concept”

19. TVISTER

20. GYLDIGHEDI
nterConsult21 ejer og driver AAAGB, Glooobi, Global Business-2-Business, “World Class Company”, “World Class City”, og “World Class Services”, og deres tilhørende hjemmesider..

Læs venligst vores vilkår og betingelser som anført herunder, førend du benytter vores tjenester. Ved at anvende eller bruge dele af InterConsult21s hjemmesider, accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår, må du ikke anvende eller bruge InterConsult21s hjemmesider.

Vi forbeholder os retten til at ændre eller redigere disse vilkår og betingelser uden varsel.

1. VAREMÆRKER

AAAGB, Glooobi, Global Business-2-Business, “World Class Company”, “World Class City”, og “World Class Services” hjemmesider og logoer er varemærker tilhørerende InterConsult21.
Alle andre logoer og produktnavne eller firmanavne tilhører deres respektive ejere.


2. OPHAVSRET OG INTELLEKTUELLE RETTIGHEDER

InterConsult21 respekterer vigtigheden af ophavsret. Vi forventer at vores kunder gør det samme.
Intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, databaserettigheder, ophavsret, design rettigheder (registrerede eller uregistrerede), varemærker (registrerede eller uregistrerede), andre lignende rettigheder hvor som helst i verden, samt retten til at ansøge om beskyttelse af disse, ligger hos InterConsult21. Du er ikke autoriseret til at ændre, modificere, slette, kopiere, gengive, sælge eller overføre nogen del deraf, på nogen måde. InterConsult21s hjemmesider indeholder logoer, URL, og yderligere reklamemateriale relateret til InterConsult21's kunder, som er omfattet af deres ophavsret.

Konceptet og information, der afgives fra Konceptet, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til InterConsult21.
Kunden skal give InterConsult21 meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af InterConsult21s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Konceptet, som Kunden får kendskab til.


Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden. 

I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden InterConsult21, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at InterConsult21 forsvarligt kan afvikle og drifter Konceptet og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden.
Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.


            Handel

Du må kun benytte indholdet af dette websted med henblik på at handle på denne side, eller afgive en ordre på denne side, og ikke til nogle andre formål. Intet materiale fra denne side må kopieres, reproduceres, ændres, genudgives, uploades, transmitteres eller distribueres i nogen form, eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, er forbeholdt. Enhver uautoriseret brug af materialerne på denne side kan overtræde ophavsret-, varemærke- og andre gældende love, og kan resultere i strafferetlige eller civilretlige sanktioner.


3. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vores fortrolighedspolitik regulerer brugen af InterConsult21s lokale / nationale / globale hjemmesider og tjenester.  InterConsult21 kan ændre sådanne oplysninger, i overensstemmelse med gældende lovgivning.


3.1. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

3.1.1. InterConsult21 behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål. 

3.1.2. InterConsult21 har tavshedspligt om alle informationer, InterConsult21 måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor InterConsult21 har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor InterConsult21 er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol. 

3.1.3. InterConsult21 har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Konceptet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. 

3.1.4. Kunden accepterer, at der i InterConsult21s database og eventuelt tillige i en ekstern database opbevares en kopi af legal dokumenter. 


3.3. OVERDRAGELSE


3.3
.1. InterConsult21 har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til legalt opretet selskaber af InterConsult21. 

3.3
.2. Kunden accepterer, at InterConsult21 er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Konceptet og til opbevaring af Kundens data.


4. INGEN VIDERESALG AF SITE

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller kommercielt udnytte nogen del af InterConsult21s hjemmesider, eller at misbrug disse hjemmesider.


5. ÆNDRINGER AF SIDEN

InterConsult21 stræber efter at forbedre sin service, og forbedre markedsføringen af din virksomhed. InterConsult21 forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller stoppe, midlertidigt eller permanent, sine steder (eller dele heraf), med eller uden varsel. Du accepterer, at InterConsult21 ikke er ansvarlig over for dig eller overfor nogen tredjepart hvad angår disse ændringer, suspensioner, eller ophævelser. 


6. REGISTRERINGSPLIGT

InterConsult21 repræsenterer dig overfor dine lokale, nationale og valgte globale markeder. Du accepterer at give nøjagtige, opdaterede og fuldstændige oplysninger om dig selv, din virksomhed og aktiviteter som anmodes.
Faslke, ufuldstændige eller ikke opdaterede informationer giver InterConsult21 ret til at afslutte eller afvise at drive forretning med dig og din virksomhed.

7. BEGRÆNSEDE PLADSER

InterConsult21 har begrænsede pladser. Modtagelse af en ordre er ikke ensbetydende med endelig accept. nødvendig: en endelig acceptere. InterConsult21 vil underrette dig om enhver mangel.  

8. NYHEDER I HVERT LAND

InterConsult21s kunder har retten til at kommunikere deres virksomhed til ethvert sted i verden på deres eget sprog, hvad enten det lokale sprog eller engelsk.
Kunderne kan aktivt bruge Nyheds muligheden for at fremme deres produkter og tjenester på fjerntliggende markeder. Annoncering på lokale eller ikke engelske sprog skal være i html-format.
InterConsult21 kontrollerer ikke, og frasorterer ikke, bruger indhold sendt via e-mail, og kan ikke garantere nøjagtigheden, integriteten, hensigtsmæssigheden, eller kvaliteten af dette brugerindhold. Kunderne kan holdes ansvarlig for alt ulovligt eller forbudt materiale som de poster på hjemmesiden.
Kunderne er fuldt ansvarlige for indholdet af deres tekst, og ethvert brud af de generelle vilkår for brug af hjemmesiden, eller af beskyttelsen af personlige oplysninger, vil føre til øjeblikkelig opsigelse.

9. UDGIVELSER

InterConsult21 vil jævnligt udgive information om virksomheden. Disse udgivelser anses for at være del af vores forpligtelse til at fremme vores kunders forretninger. InterConsult21 kan søge professionelle eksperter, ærede gæster, embedsmænd, ambassadører, og ansete personer i indsatsen for globalisering. Udtalelser fra disse personer afspejler ikke InterConsult21s meninger. InterConsult21 kan ikke holdes ansvarlig for erstatningspligtige, hverken direkte eller indirekte for disse eksperters udtalelser.

10. LINKS OG MARKEDSFØRING AF EN TREDJEPART

InterConsult21 er ikke involveret i MLM eller netværk forretning. Tredjeparter kan give oplysninger, der refererer eller henviser til andre InterConsult21 hjemmesider eller ressourcer. InterConsult21 har ingen kontrol over disse sider og ressourcer, og du anerkender og accepterer, at InterConsult21 ikke er ansvarlig for indholdet eller oplysningerne heri. InterConsult21 repræsenterer ikke, og kan ikke garantere, at indholdet eller oplysningerne i sådanne tredjeparts hjemmesider er nøjagtigt, legalt og / eller harmløst. InterConsult21 kontrollerer ikke indholdet eller oplysninger af nogen tredjeparts websted eller ressource. Ved at reklamere med InterConsult21, accepterer du og forstår, at InterConsult21 ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forårsaget af tredjemand.


11. ADGANGSKODER OG SIKKERHED

De fleste hjemmesider åbne uden begrænsning. Beskyttede steder kan tilgås ved at bruge det udleverede bruger-ID og adgangskode. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit bruger-ID og adgangskode, og er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår under dit login.
Du accepterer at straks underrette InterConsult21 om enhver uautoriseret brug eller misligholdelse af sikkerheden. InterConsult21 kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som følger af din mangel på at overholde disse sikkerhedsforanstaltninger.


12. SUSPENSION OG OPSIGELSESRETTIGHEDER

InterConsult21 forbeholder sig retten til, efter eget skøn, øjeblikkeligt og uden varsel, at suspendere eller opsige vilkårene og betingelserne for brug af denne aftale, dine reklame strategier, din ret til at bruge eventuelle e-mail tjenester der tilbydes på hjemmesiden, og / eller at fjerne enhver form for reklame materiale, uanset årsag, inklusiv enhver overtrædelse af dig af vores vilkår og betingelserne. Du accepterer, at InterConsult21 ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver suspension eller opsigelse i henhold til denne bestemmelse.

13. SIKKERHEDSKOPIERING

InterConsult21 vil bruge dine indleverede materialer med absolut omhu og diskretion. Dog vil InterConsult21 ikke vedligeholde dine oplysninger eller indleveret materiale, undtagen dem som er aftalt. InterConsult21 opfordrer dig til at sikkerhedskopiere dine materialer.
Du er fuldt ud klar over og indforstået med, at InterConsult21 kan frigive oplysninger om dig, hvis det er kræves ved lov.


14. ANSVARSFRASKRIVELSE

InterConsult21 fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Konceptet, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af uagtsomhed. 


InterConsult21 er forpligtet til den højeste standard af kvalitetsinformation, og har gjort alle forsøg på at forelægge ajourførte og nøjagtige oplysninger.
Selvom InterConsult21 tager alle rimelige forholdsregler for at sikre at oplysninger fra tredjeparter er korrekte og ikke  stødende, kan de ikke kontrollere sådan indhold, og kan heller ej holdes ansvarlig for eventuelt leverede materialer fra eksterne leverandører.
InterConsult21 giver ingen garanti for nøjagtigheden af oplysningerne på disse hjemmesider, og påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, skader eller gener som følge af tillid til sådanne oplysninger.

15. BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR

Hverken InterConsult21 eller nogen af dens ejere, direktører, medarbejdere, agenter, entreprenører, leverandører, datterselskaber, sponsorer eller licenstagere vil være ansvarlig overfor nogen tredjepart for noget tab, direkte eller indirekte, som følge af brugen af InterConsult21s hjemmesider, eller anden hjemmeside knyttet til os.

InterConsult21 er ikke ansvarlig for de data, der er tilgængelige og/eller integreres med Konceptet. InterConsult21 kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af afleveret informationerne.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er InterConsult21s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden. Kunden påtager sig at friholde InterConsult21 for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Konceptet. 

16.  DRIFTSSTABILITET


16.1. InterConsult21 tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for InterConsult21s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Konceptet og servicen leveres, som den er og forefindes, og InterConsult21 fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

16.1.2. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber InterConsult21 i at genskabe normal drift hurtigst muligt.


16.1.3. Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 GMT. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Konceptet uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.


17.  Really Simple Syndicates (RSS)

Første Part udvikler en offentlige udgivelsesmekanisme til at øge trafikken til Anden Part. Anden Part kan indsende virksomhedsrelaterede offentlige udgivelser for at øge trafik til sin virksomhed.

18.  Verdensklasse Koncept ”World Class Concept”

Anden Part har mulighed for at reservere en plads i ”World Class Concept”. InterConsult21 er grundlægger, ejer og driver AAAGB, Glooobi, Global Business-2-Business, “World Class Company”, “World Class City” og “World Class Services” og tilhørende hjemmesider.
Reservationsgebyrer vil være symbolske for at sikre sig en plads, og vil ikke blive opkrævet før Verdensklasse Konceptet er i fuld drift.


19.  TVISTER


Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

20.  GYLDIGHED


Disse Vilkår er gyldige fra 01-02-2014 og erstatter tidligere vilkår.

 

Ophavsret © 2015 by InterConsult21. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.